Blog,  Produkty

Klasyfikacja dziedziny elektroniki

Elektronika jest nauką, która bazuje na wykorzystywaniu i zastosowaniu obwodów elektrycznych. W grę wchodzi przede wszystkim szeroki podział wewnętrzny tego typu sfery naukowej, wyróżniając jej wiele podkategorii zwanych gałęziami elektroniki. O czym mowa? Popatrz w dalsze akapity.
Elektronika dzieli się na wiele obszarów, a więc biorąc pod uwagę jej pełną klasyfikację, chodzi zwłaszcza o elektronikę skup złomu powszechnego użytku, ale także mikroelektronikę, mikrosystemy, systemy elektroniczne, elektronikę przemysłową, radioelektronikę czy fotonikę i nanotechnologie. Omówmy teraz po krótce parę wybranych dziedzin wyżej wspomnianych. Zacznijmy przykładowo od elektroniki przemysłowej. Jest to dziedzina opierająca się na energoelektronice, ale także obejmuje systemy sterowania i uwzględnia w sobie elektroniczne układy technologiczne. W zakresie elektroniki powszechnego użytku można producent elementów metalowych mówić o układach cyfrowych oraz ich programowaniu, jak również systemach nadzoru wizyjnego i multimediów. W obszarze radioelektroniki wyszczególnia się zaś elektronikę morską, technikę radarową oraz radiokomunikację.


Wydziela się również w sferze elektroniki podział na wielorakie typy układów elektronicznych. Najczęstszym kryterium podziału jest w tym przypadku interpretacja znaczenia sygnału, który jest przetwarzany. Biorąc ten fakt pod uwagę wyróżnia się następujące układy- układy kombinacyjne, elektroniczne cyfrowe, nieliniowe oraz liniowe, elektroniczne analogowe. W skład sprzętów zaliczanych do urządzeń elektronicznych wchodzą wielorakie elementy składowe, wśród jakich wyszczególnia się między innymi elementy fotoniczne, bierne, akustoelektroniczne czy optoelektroniczne.
Autor artykułu:

Zobacz stronę autora: ubezpieczenie nowego samochodu